Kurumsal Kimlik Tasarımları

Kurumsal kimlik, markalaşma sürecinde bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değiştirilmesi oldukça zordur. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten Kurumsal Kimlik Kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir.

Kurumsal Kimlik Tasarımları

Türkiye'de kurulmuş ve faaliyette olan kaç markanın Kurumsal Kimlik Kitabı'na sahip olduğu konusundaki merakımız bizi araştırmaya itti ve ulaştığımız rakamlar markaların bu hususta yeterince bilinçli hareket etmediğini anlamamızı sağladı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında da marka algısına yapılan yatırımın Dünya ortalamasının da altında olduğunu gördük. Bu sebeple Kurumsal Kimlik Tasarımları üzerine bakış açımızı biraz esneterek farklı çözüm alternatiflerini markalaşma doğrultusunda basamak olarak sunma kararı aldık.

Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli renkler üzerinedir. Logo, tipografi ve çizgiler ise önemli sac ayaklarıdır. Bir karakteristik oluşturmak ve bunu standartlaştırabilmek zor olmakla birlikte başarıyla gerçekleştirildiğinde bir marka ruhu oluşturulabilir ve yapılan çalışma işte o zaman anlamlıdır. Bize göre kurumsal kimlik çalışması o ruhu yaratabilmektir.

Kurumsal kimlik tasarımları firma için oluşturduğu imajla tüketicinin aklına kazınır. Kurumsal kimlik öğeleri olarak anılan kartvizit, teklif dosyası, antetli kağıt gibi öğeler yaratılan karakteristiğe uygun şekilde tasarlanarak kullanım hazır hale getirilir. Bu öğelere ilişkin herhangi bir standart olmamakla birlikte, 5M Bilişim Teknolojileri'nin bu konuda müşteri taleplerine göre planlama yapabilecek esneklikte olduğunu belirtmek gerekir.