E-ticaret Projeleri

E-Ticaret Projeleri

E-ticaret, yani elektronik ticaret, ticaretin elektronik ortamda kullanılması olarak özetlenebilir. E-ticaret denildiğinde aklımıza ilk gelen alışveriş siteleri olsa da, daha geniş bir yelpazeye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Ürün veya hizmetlerin elektronik ortamda satışı, hatta satışa aracılık veya hazırlık süreçleri de e-ticarettir. Lakin günümüz Türkiye’sinde e-ticaret denildiğinde “bir internet sitesi kurulması ve bu site üzerinden satış yapılabilmesi” şeklinde bir algı oluşmaktadır. Bu şekilde bir algı gerçeğe baskın olsa da, e-ticaret yazılımları bu algıyla dahi bir çok harici süreci ve fonksiyonu içinde barındırır ve gerekli kılar.

2016 yılı itibariyle Türkiye’deki e-ticaret pazarı büyüklüğü 20 Milyar TL rakamını aşmış durumdadır. Böyle bir pazarda her ne kadar global kurumların yatırımları bir çok sektörde ilk sıralarda saf tutsa da, orta ve küçük ölçekli kurumların ve bağımsız girişimcilerin girişimleri de önemli bir ölçüdedir. Hal böyle olunca, e-ticaret yazılımcılığı da bir sektör olarak doğmuş ve gelişmiştir.

5M Bilişim Teknolojileri’nin tasarladığı ve geliştirdiği başlı başına bir e-ticaret yazılımı bulunmamaktadır. Bize göre e-ticaret yazılımcılığı Türkiye şartlarında doygunluğa ulaşma safhasında olmakla birlikte, piyasadaki mevcut yazılımlar da niteliksel anlamda tatmin edicidir. Bu firmaları ve bazı e-ticaret girişimlerini gözlemlediğimizde asıl problemin yazılımsal değil, süreç yönetimiyle ilgili olduğunun farkında vardık. Bu noktada da e-ticaret projeleri için altyapı geliştirmek yerine e-ticaret stratejisi tasarlama ve sektörel metodolojiler geliştirme üzerine danışmanlık sunmanın ve operasyonel destek vermenin daha yerinde bir çözüm olacağını öngörerek gerekli yapılanmamızı bu doğrultuda şekillendirdik.

Müşterilerimizin taleplerine göre bayisi olduğumuz bazı ulusal ve uluslararası e-ticaret yazılım firmalarını ürünlerinin satışını yapmakla birlikte, projeye uygun olduğu takdirde açık kaynak e-ticaret yazılımlarının tüm süreçlerini de organize etmekteyiz. Elbette tüm bu altyapı, doğru strateji ve yönetim fonksiyonları olmaksızın başarıya doğru giden yolda yalnızca basit bir ilk adım olarak kalacağından, müşterilerimize e-ticaret projeleri kapsamında stratejik danışmanlık ve operasyon desteği hizmetlerini de sunmaktayız.