Dijital Kimlik Tasarımları

Dijital kimlik tasarımları veya daha yaygın adıyla dijital tasarımlar, kurumsal kimlik tasarımlarının bir alt öğesi olarak görülebilir. Lakin günümüzde özellikle dijital süreçleri yoğun olan sektörlerde kurumsal kimlik çalışmalarında çok yüksek bir yüzde oranına sahip olması sebebiyle ön plana çıkmakta ve ana öğe halini almaktadır. Bu doğrultuda bazı kurumlar için dijital kimlik çalışmaları başlı başına bir çalışma alanı olmuş durumdadır.

Dijital kimlik tasarımları yalnızca dijital mecralarda kullanılmak üzere marka kimliğini yansıtacak -diğer bir tabirle kurumsal kimlik tasarımıyla bütünlük sağlayacak- bir yapıda organize edilen ve müşteri talepleri doğrultusunda şekillendirilen her türlü tasarım dökümanı olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse, sosyal medya platformları için hazırlanan tasarımlar, sunum dosyası tasarımları veya online form tasarımları bu başlığa örnek verilebilir. Ayrıca display advertising olarak bilinen banner reklamcılığı tasarımları da bu kategori altında değerlendirilebilir.

Dikkat: “Dijital kimlik tasarımları” ile “dijital kimlik” kavramlarını birbiri ile karıştırmamak gerekir. Sertifika olarak da bilinen dijital kimlikler, e-posta gönderiminde alıcının e-postanın gerçekten sizin tarafınızdan gönderildiğinin doğrulanmasını sağlar.